disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Utrecht4GlobalGoals. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking website</