Home » Subsidie voor jouw Global Goals Project?

Subsidie voor jouw Global Goals Project?

Deel dit bericht

Subsidie voor jouw Global Goals Project?

Organiseer je een project in het kader van de Global Goals in Utrecht? Kijk hier voor het aanvragen van subsidie onder de regeling Hier&Daar. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de bekendheid van de Global Goals in Utrecht. Het doel is initiatieven die de internationale relatie tussen Utrecht en de Global Goals leggen te ondersteunen. Enerzijds, betreft het initiatieven die zich in Utrecht afspelen en bedoeld zijn om een zo groot mogelijk deel van de Utrechtse bevolking te bereiken. Anderzijds is het van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in Utrecht en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar. Organisaties met plannen om iets in dit kader te organiseren kunnen bij Gemeente Utrecht een financiële bijdrage van maximaal 2x € 2.000 vragen. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen dienen twee maanden vóór de start van de activiteiten ingediend te zijn.Hier vind je het online aanvraagformulier (voor organisaties). Onder het kopje ‘wat stuur je mee?’ staat welke bijlagen je moet uploaden in het formulier.

MAEX-profiel

LET OP! Nieuw: Initiatieven worden geadviseerd een MAEX-profiel aan te maken (op https://maex.nl/utrecht/#/sdgs) om zo de impact van de activiteit zichtbaar te maken.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor de uitvoering en publiciteit van activiteiten in Utrecht waardoor de bekendheid met en het bewustzijn over de Global Goals verbetert. Daarnaast kan ook een subsidie worden toegekend voor een internationale activiteit elders die bijdraagt aan de realisering van de Global Goals. Het is belangrijk dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in Utrecht en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar.

Aan welke voorwaarden de aanvraag voldoen?

  • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van koophandel.
  • De activiteit vindt plaats in de gemeente Utrecht.
  • De activiteit legt de verbinding met de Global Goals.
  • De activiteiten duren maximaal 12 maanden.

De inhoudelijke eisen en criteria aan de activiteit vindt u in artikel 9 van de beleidsregel Utrecht4GlobalGoals Hier & Daar. Deze vind je op deze pagina. Hoe belangrijk elke voorwaarde is zie je aan het aantal punten in de wegingstabel.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De subsidie is maximaal €2.000,00 voor de activiteit in Utrecht en maximaal € 2.000,00 voor de activiteit elders. Maximaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Een uurvergoeding voor vrijwilligers mag je wel in de aanvraag opnemen.

Wat stuur je mee?
Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

  • een (kort, max 2 A4) projectplan met een beschrijving van de activiteit(en) en een communicatieplan
  • een begroting met dekkingsplan.

Gebruik hiervoor richtlijn in artikel 6 van de beleidsregel.

Vraagt je organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • kopie statuten van de organisatie;
  • kopie bankafschrift van de organisatie.

Wat kun je verwachten?

Er wordt geadviseerd over de binnengekomen aanvragen op basis van de wegingstabel. De aanvragen worden op volgorde van (complete) binnenkomst besproken. Binnen 2 maanden na de bespreking krijg je het besluit over de aanvraag.

Na afloop van de activiteiten ben je verplicht binnen vier weken een eindrapportage te sturen.

Bij goedkeuring van een aanvraag dient ons logo gebruik te worden in alle communicatie-uitingen. Het logo is in twee formaten (eps. en jpg.) bij ons op te vragen.

Verdere berichten