De ‘U-Awards’ winnaars 2021 zijn bekend!

Vrijdag 24 september heeft Stichting Utrecht4GlobalGoals de jaarlijkse ‘U-Awards’ uitgereikt. Dit jaar aan de wijkcoöperatie Kanaleneiland, ADSU en Sharing Arts Society. Jaarlijks  reikt de stichting deze blijk van waardering uit aan bijzondere initiatieven die een grote bijdrage leveren aan het bereiken van de Sustainable Development Goals in 2030 in Utrecht. Dit gebeurde dit jaar op de  ‘SDG Action Day’. De ‘SDG Action Day vond over de hele wereld plaats om meer aandacht te vragen voor meer actie op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

Het thema van de SDG Action Day dit jaar was ‘Creating an SDG Movement Together’. Alle drie ‘U-Awards’ winnaars zetten in op de kracht van samenwerking, waarbij het principe ‘Leave No One Behind’ een belangrijk uitgangspunt is.

De drie winnaars

De wijkcoöperatie Kanaleneiland

Nathan Rozema, de initiatiefnemer van wijkcoöperatie Kanaleneiland   ontvangt de award omdat het initiatief diverse (groepen) mensen bij elkaar brengt en dit combineert met ondernemerschap in de wijk. De wijkcoöperatie voert projecten uit met als doel werk en geldstromen door en voor de wijk te creëren. Met haar activiteiten draagt de wijkcoöperatie Kanaleneiland mee aan vele SDG-targets, zoals target 10.2 en 4.4 en laten zien dat samenwerking loont en de wijk en de goals vooruit brengt. 

ADSU - Aan De Slag in Utrecht

ADSU is een samenwerkingsverband van 17 organisaties die zich samenspannen om kwetsbare bewoners verder te helpen op de arbeidsmarkt. De betrokken partijen bieden een divers aanbod van werk, werkplekken en vrijwilligerswerk op diverse niveaus en plekken in de stad. 

Daniëlle van Elk nam namens ADSU de award in ontvangst. 

Van Elk over het initiatief: “Ons motto is ‘Werken is de beste zorg’. We kunnen dat allemaal alleen doen in onze organisatie, maar het is juist ontzettend belangrijk om in elkaars verlengde te werken”. De ambitie van ADSU is daarom ook om gezamenlijk te blijven werken aan een efficiënte en effectieve de keten van werk en activering. Zo werkt ADSU mee aan bijvoorbeeld SDG-targets 4.4, 8.5 en 8.6! 

Sharing Arts Society

De derde winnaar van de U-Awards van 2021 is Sharing Arts Society, de trekker van de Utrechtse Sint Maarten Parade, die jaarlijks in november plaatsvindt. De Sint Maarten Parade is een feest van licht, met een optocht door de binnenstad van Utrecht met lichtsculpturen, orkesten, koren, dansers en theatrale acts! Paul Feld, theatermaker en artistiek leider was aanwezig om de U-Award in ontvangst te nemen. De Sint Maarten Parade wilt mensen verbinden en ervaringen delen door middel van kunst, gerelateerd aan cultureel erfgoed. Zo draagt de Sint Maarten Parade mee aan SDG-targets 10.2 en 11.4. Hiernaast kiest de Social Arts Society samen met de partners als inspiratie een van de 17 Global Goals, als actuele vertaling van het delen waar Sint Maarten symbool voor staat.

“Delen is het centrale thema van Sint Maarten. (…) Elk jaar verbinden we dat thema van delen aan één van de Global Goals”, aldus Paul Feld. 

Wat zijn de U-Awards?

Elk jaar zetten we tijdens de Action Day organisaties en personen die zich hard maken voor het realiseren van de Global Goals met bijzondere initiatieven in Utrecht in het zonnetje met een speciale prijs: de ‘U-Award’!