€60.000 beschikbaar voor maatschappelijk initiatief in Utrecht

MAEX Impuls Utrecht

Na de succesvolle editie van MAEX Impuls Utrecht 2020 waarin binnen één week € 40.870,- aan maatschappelijke initiatieven in Utrecht is geschonken start in oktober 2021 de tweede ronde. Dit keer doet naast VSBfonds, ook het K.F. Hein Fonds mee. Een fonds met een focus op de provincie Utrecht.

De eerste MAEX Impuls Utrecht voor maatschappelijk initiatief van vorig jaar was een groot succes: 47 organisaties deden binnen één week een aanvraag voor een financiële Impuls donatie om hun maatschappelijk initiatief te versterken en te professionaliseren. Serve the City Utrecht, een vrijwilligersorganisatie van jongeren die zich inzetten voor mensen die een helpende hand kunnen gebruiken, zoals nieuwkomers of eenzame ouderen, was één van de initiatieven die toen een donatie heeft ontvangen:

‘Wij hadden  behoefte aan financiering voor het versterken van onze organisatie. Iets waar lastig financiering voor de vinden is. Met de donatie van de MAEX Impuls hebben we dit kunnen doen. We hebben een abonnement afgesloten bij De Nieuwe Gevers. Dat is een platform voor professionals die op vrijwillige basis maatschappelijke organisaties helpen met hun marketing communicatie. Met de MAEX Impuls kunnen we een jaar lang gebruik van ze maken. Inmiddels hebben ze geholpen met de vormgeving van ons jaarverslag en een campagne plan om ons 5-jarig bestaan te vieren. Daarnaast hebben ze ons geholpen onze business case te verduurzamen, zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van incidentele giften. Kortom, een donatie met grote impact!’ – Hanna Vonk-Wimmenhoven, algemeen coördinator, Serve The City.

‘De MAEX Impuls richt zich juist op het versterken van de organisatie van maatschappelijk initiatief. Het is voor initiatieven vaak lastig financiering te vinden voor hun eigen professionalisering, zoals voor het op orde krijgen van hun eigen administratie of voor het opleiden en trainen van hun medewerkers en vrijwilligers. Toch zijn het juist deze onderdelen die een initiatief duurzaam versterken en ervoor zorgen dat een initiatief meer impact kan maken. Veel vermogensfondsen en overheden (subsidies) werken op basis van projecten waarbij vaak organisatiekosten niet of nauwelijks meegerekend mogen worden.

Aldus Gerda Deekens, één van de oprichters van MAEX.

MAEX, VSBfonds en het K.F. Hein Fonds willen met deze financiële Impuls de sector van maatschappelijke burgerinitiatieven en sociale ondernemers stimuleren. Zij geloven, samen met een steeds grotere groep fondsen, overheden, bedrijven en wetenschappers dat deze initiatieven erg belangrijk zijn voor een sociale en duurzame samenleving. Voor de MAEX Impuls Utrecht stellen ze in totaal €60.000,- beschikbaar om zo veel mogelijk maatschappelijke initiatieven in de provincie Utrecht te versterken. ‘Naast de initiatieven die we al kennen, hopen we juist ook initiatieven te leren kennen die nog niet eerder bij ons een aanvraag hebben gedaan’ aldus Daniëlle Sauren, projectadviseur bij het K.F. Hein Fonds.

Dien jouw aanvraag in

Is jouw maatschappelijke initiatief ook gebaat bij een financiële Impuls om zo je organisatie te versterken en/of te professionaliseren? Dien dan tussen 12 en 19 oktober een aanvraag in voor de MAEX Impuls Utrecht.

Het is ook nog mogelijk zelf als fonds, bedrijf of gemeente in de provincie Utrecht financieel bij te dragen aan maatschappelijk initiatief in de regio. Neem hiervoor contact op met MAEX.

MAEX: Biedt inzicht en overzicht

MAEX helpt maatschappelijke impact maken, meten en managen. Het platform maakt de waarde en behoefte van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk. De maatschappelijke waarde wordt uitgedrukt in de Sustainable Development Goals (de Social Handprint). MAEX stimuleert bedrijven, fondsen en overheden om meer op impact samen te werken met deze initiatieven. MAEX is een landelijk platform. Er zijn daarnaast verschillende regionale MAEX platformen, zoals MAEX Utrecht.