Raadsambassadeurs ondertekenen Global Goals manifest!

Vanmiddag hebben vele raadsleden uit de gemeenteraad van Utrecht het manifest voor de Global Goals ondertekend! Hiermee zijn zij officieel raadsambassadeurs geworden voor de Global Goals in Utrecht. Zij gaan zich daarmee inzetten voor een duurzame toekomst voor de stad. We willen iedereen bedanken die aanwezig was en kijken uit naar een mooie samenwerking! Samen staan we sterk en werken we naar een gezonder, gelijkwaardiger, groener, gastvrijer én gelukkiger Utrecht.

Wat is een Raadsambassadeur?

Een Raadsambassadeur is een raadslid van de gemeente Utrecht die zich actief inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit kan gedaan worden door de doelen actief uit te dragen naar de Utrechters en de organisaties waar het raadslid mee samenwerkt. De raadsleden kiezen één of meerdere Global Goals waarvoor zij zich hard willen maken. Zo vertegenwoordigen ze hun stad vanuit het duidelijke kader van de Global Goals. Dit wordt gedaan door inspiratie te delen en samen te werken met andere Ambassadeurs om Utrecht zo nog gezonder, groener, gelijkwaardiger, gastvrijer en gelukkiger te maken.

Waarom Raadsambassadeurs belangrijk zijn

De gemeente heeft als bestuursorgaan een belangrijke rol en grote invloed op de duurzaamheidsagenda in Utrecht. Zij bepalen immers welke zaken prioriteit hebben, waar geld naar toe gaat en welke rol duurzaamheid in de stad speelt. Door Raadsambassadeurs aan te wijzen worden thema’s duurzaamheid en gezondheid hoger op de agenda gezet door middel van het heldere en bruikbare kader van de Global Goals. Op deze manier wordt het behalen van de Global Goals in 2030 overzichtelijker én er is iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van de doelen.

Welke acties kunnen Raadsambassadeurs ondernemen?

Als Raadsambassadeur worden de Ontwikkelingsdoelen meegenomen in de beslissingen die genomen worden op topniveau. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens werkzaamheden, vragen en moties een koppeling te maken met de doelen. Maar ook buiten de muren van vergaderzalen kunnen Raadsambassadeurs zich hard maken voor de Global Goals. De raadsleden hebben namelijk toegang tot ons netwerk van Global Goals initiatieven en worden uitgenodigd voor evenementen die aandacht vragen voor de doelen.

Wie zijn er allemaal Raadsambassadeur?

Uit bijna elke politieke partij is er wel iemand een Raadsambassadeur van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Benieuwd wie? Je kan hier de volledige lijst vinden.