U-Awards 2022 uitgereikt aan Vital’nya, Welkom in Utrecht en Arthur Lippus

In Sonnenborgh Sterrenwacht en Museum reikte Stichting Utrecht4GlobalGoals op 11 november de U-Awards 2022 uit aan de impactvolle Utrechtse initiatieven Vital’nya ANNE en Welkom in Utrecht. Ook Utrechter Arthur Lippus ging er met een U-Award vandoor. Dit jaar stond het thema ‘Gastvrijheid’ ­­­centraal; Utrecht als stad zonder muren. De U-Awards worden elk jaar uitgereikt aan inspirerende initiatieven of mensen uit Utrecht die zich in Utrecht bovengemiddeld hebben ingezet rondom één of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Als blijk van waardering voor hun inzet en onder het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’.

Winnaars

Gwen Jansen, voorzitter Stichting Utrecht4GlobalGoals: “Alle drie de winnaars laten zien dat je ook rondom complexe, omvangrijke mondiale vraagstukken lokaal een hoop kan bereiken en veel kan betekenen voor andere inwoners. Kernwoorden hierbij zijn creativiteit, co-creatie met soms onverwachte samenwerkingen, een flinke dosis realisme en doorzettingsvermogen.“

Vital'nya ANNE

De eerste award werd uitgereikt aan Vital’nya ANNE. Een bijzonder burgerinitiatief van een aantal Oekraïense vluchtelingen en Utrechters. Al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne richtten ze in Utrecht gezamenlijk een huiskamer (in het Oekraïns een Vital’nya) in voor Oekraïense vluchtelingen. Hier kunnen zij elkaar, buiten de opvangcentra, in een veilige en ontspannen omgeving ontmoeten en gezamenlijk op adem konden komen. Vital’nya ANNE draait geheel op eigen initiatief en vrijwilligers. De zelfwerkzaamheid, organisatiekracht en veerkracht van de Oekraïense vluchtelingen valt hierbij met name op. De Utrechters zorgen voor de faciliteiten en de Oekraïners nemen de dagelijkse leiding en programmering voor hun rekening.

Welkom in Utrecht

Welkom in Utrecht (onderdeel van Plan Einstein) nam de tweede award in ontvangst. Welkom in Utrecht zet zich in voor vluchtelingen in Utrecht die, soms jarenlang, in opvangcentra verblijven en voor mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en zelfstandig in Utrecht wonen. De activiteiten van Welkom in Utrecht helpen vluchtelingen bij het opbouwen van een eigen netwerk, wat bijdraagt aan hun zelfstandige leven. Dit vergroot de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, kennis op te doen over de samenleving en eigen competenties en capaciteiten te ontwikkelen. Het helpt ook bij het vinden van werk en het geeft een gevoel van verbondenheid met de stad Utrecht, wat nodig is om je thuis te voelen en je in te zetten voor je nieuwe leefomgeving.

Arthur Lippus

Arthur Lippus is creatief omdenker, verbinder en kwartiermaker in SDG doelen. Hij ontving de derde Award. Hij maakt van goede dingen doen zijn business, en heeft vanuit zijn business genaamd Splids (Spledid Ideas!) de ruimte om goede dingen te doen. Hij heeft in Utrecht al vele jaren op meerdere terreinen bijgedragen via meerdere initiatieven. Onder meer via ANNE. De duurzame ontmoetingsplek in Utrecht waar hij jarenlang Utrechters heeft laten kennis maken met de Global Goals. Na een bezoek aan ANNE hebben velen het pand verlaten met concrete oplossingen wat je kan doen om bewustere en duurzamere keuzes te maken in het dagelijkse leven. Arthur was ook de eerste die onderdak bood aan Vital’nya ANNE.

U-Awards

De U-Awards zijn in het leven geroepen omdat er in Utrecht enorm veel gebeurt op het gebied van de Global Goals! Vele Utrechtse initiatieven, groot en klein, zetten zich dagelijks actief in voor de Goals. Ook in het afgelopen jaar hebben we weer veel mooie initiatieven gezien, daar mogen we met elkaar trots op zijn! Om dit te vieren reikt Stichting Utrecht4GlobalGoals jaarlijks de U-Awards uit. De U-Awards worden toegekend aan één of meer buitengewone initiatieven die buitengewoon in inspanning, effect, creativiteit en/of in samenwerking uitblinken. Bij voorkeur altijd rondom een thema dat op dat moment erg speelt in de stad en/of extra aandacht behoeft omdat het een extra uitdaging is voor de stad. Op deze wijze wordt een podium geboden aan mooie initiatieven in Utrecht.

Stichting Utrecht4GlobalGoals

Stichting Utrecht4GlobalGoals is een stichting die zich actief inzet voor het behalen van de Global Goals in Utrecht in 2030 of zoveel eerder als mogelijk. Onze missie is het positief activeren van inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties om als lokale samenleving een bijdrage te leveren aan de Global Goals. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat de Global Goals per definitie alleen te behalen zijn door lokale actie. Dit gebeurt door met een stadsbrede coalitie van Utrechters, bedrijven, instellingen en initiatieven te bouwen aan een groene, gezonde, inclusieve, duurzame en eerlijke stad voor elke Utrechter. Gelukkige en gezonde Utrechters en een mooie toekomst voor iedereen, hier en nu, later & elders.  Daar werken we aan met de Global Goals als ons wereldwijd, nationaal en lokaal herkenbare kompas. Utrecht4GlobalGoals is een zelfstandige stichting en treedt op als aanjager, verbinder en platform met onder andere bewonersverenigingen, gemeente Utrecht, scholen, vrijwilligers, universiteit, hogeschool, MBO’s, culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.