Utrecht tegen armoede: uitleg en tips om als Utrechter bij te dragen aan doel 1

Het beëindigen van armoede (doel 1) is volgens de Verenigde Naties het belangrijkste doel omdat armoede de basis vormt voor vele andere problemen in de wereld. Het streven is dat niemand in 2030 nog in extreme armoede leeft, wat betekent dat iemand minder dan 1,90 dollar per dag te besteden heeft. Hoewel Utrecht bekend staat als een welvarende stad, is armoede nog steeds een uitdaging voor sommige delen van de gemeenschap en leven sommige mensen onder de armoedegrens. Om armoede effectief aan te pakken, werken lokale organisaties en de gemeente Utrecht samen aan programma’s en initiatieven die gericht zijn op het vergroten van kansen, het bieden van ondersteuning en het bevorderen van inclusieve groei in de stad.

Sociale zekerheid

Doel 1 omvat dus meer dan alleen het bestrijden van extreme armoede. Het vereist dat alle landen zich inzetten voor betere sociale zekerheidssystemen, zoals het ontwikkelen van beleid en programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast moeten mensen beschermd worden tegen armoede als gevolg van werkloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Sociale systemen moeten ondersteuning bieden wanneer dat nodig is.

Tips om doel 1 te realiseren in Utrecht

Voor Utrechters:

  • Koop “Fairtrade” producten.
  • Doneer voedsel aan Voedselbank Utrecht.

Voor Utrechtse bedrijven en ondernemers:

  • Steun goede doelen die zich inzetten voor Global Goal 1.
  • Doneer een deel van de omzet aan armoedebestrijding.

Voor Utrechtse onderwijsinstellingen en scholieren:

  • Organiseer een actie om geld in te zamelen voor een goed doel, bijvoorbeeld door een kraampje op te zetten en oude spullen te verkopen.

Voor Utrechtse beleidsmakers:

  • Ontwikkel beleid dat een inclusieve arbeidsmarkt bevordert.
  • Werk samen om armoede overal en in al haar vormen te beëindigen.

Ontdek hier wat Utrecht doet om dit doel te bereiken. Wil je het laatste nieuws over de voortgang van de doelen ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief! 

 

ARTIKELEN OVER DOEL 1: GEEN ARMOEDE