Terugblik: Act Together Now Bijeenkomst

25 september 2023

Op maandag 25 september, tijdens de nationale SDG Action Week, vond de Act Together Now bijeenkomst plaats bij Social Impact Factory Vredenburg, georganiseerd door Utrecht4GlobalGoals en de gemeente Utrecht. Met een gevarieerd en veelzijdig gezelschap gingen we in gesprek hoe we de Sustainable Development Goals (SDG’s) nog meer in Utrecht kunnen verankeren. Onder leiding van Utrecht4GlobalGoals ambassadeur Gwen Jansen werd een panelgesprek gehouden met sprekers Frank Biermann, professor Global Sustainability Governance bij de Universiteit Utrecht, Sandra Pellegrom, nationaal SDG coördinator van Nederland en Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Ook heeft burgemeester Dijksma de Voluntary Local Review (VLR) van Utrecht omtrent de SDG’s mogen overhandigen aan Sandra Pellegrom. Kortom, een avond vol energie en inspiratie!

Panelgesprek

Na een introductie en ‘Utrechtse Wave’ door Gwen Jansen werd de avond afgetrapt met de panelgesprek. Tijdens dit gesprek stonden de SDG’s centraal, waarbij alle sprekers vanuit hun eigen perspectief en functie reflecteerden; Frank Biermann vanuit het onderzoek en onderwijs, Sandra Pellegrom vanuit haar positie als landelijk coördinator en Sharon Dijksma vanuit lokale, stedelijke actie. Een interessant gesprek, waarin de vooruitgang en uitdagingen voor het behalen van de doelen werden besproken. Burgemeester Dijksma vertelde over de vooruitgang van de SDG’s in Utrecht, aan de hand van het recent opgestelde VLR rapport. Hierin staat uitgebreid op elk van de 17 doelen beschreven hoe Utrecht ervoor staat. Een uniek en waardevol rapport om te kijken op welk aspecten we actie moeten ondernemen om de SDG’s voor 2030 te behalen. Ben je benieuwd naar de VLR? Bekijk deze hier.

Overdracht VLR

De gemeente Utrecht presenteerde haar eerste Voluntary Local Review (VLR) en dit was een mooi moment voor Burgemeester Sharon Dijksma om de VLR officieel te overhandigen aan Sandra Pellegrom. Uit de VLR blijkt dat Utrecht dat het op veel indicatoren best goed doet. Er zijn veel initiatieven, veel betrokken burgers en organisaties, maar de tijd dringt en de verschillen tussen wijken en bevolkingsgroepen lijken niet kleiner te worden. 

Samen Stad Maken

Irene Willems is sinds begin dit jaar de nieuwe directeur van het programma Samen Stad Maken. Één van de doelen is om duurzame relaties met Utrechters en organisaties op te bouwen en te versterken, om een breed beeld te krijgen van wat er leeft in de stad. Het programma wil een kompas bieden dat helpt om een vorm van participatie of samenwerking te kiezen per situatie. Irene gaf aan dat als ze het eigenaarschap bij Utrechters willen vergroten of stimuleren, dat ze dan ook zeggenschap moeten geven. Dat betekent dat de gemeente meer uit moet gaan van dat wat Utrechters zelf kunnen doen ze zelf doen en waar nodig met hulp van de gemeente. Volgens Irene ligt de grootste sleutel tot verbetering van de samenwerking tussen Utrechters en gemeente in de verandering van houding en gedrag van hen als ambtenaren, wethouders en raadsleden. Het vraagt een meer open houding, niet meteen al met een plan komen, maar eerst gaan vragen wat er aan de hand is en welke oplossingen Utrechters of organisaties zelf hebben. Het burgerberaad dat deze week start is daar een vergaand voorbeeld in.  

Actietafels: in groepen aan de slag

Hierna was het tijd voor actie! In groepen gingen de aanwezigen aan de slag om concrete plannen te bedenken om de SDG’s in Utrecht te versnellen, door initiatieven te versterken en te verbinden en door Utrechtse burgers meer te betrekken. De groepen werden verdeeld binnen één van de drie thema’s: de groene buurt, betaalbare en duurzame energie en Utrecht fit en (mentaal) gezond. Na afloop werden de oplossingen en ideeën per groep gepresenteerd. Reactie na afloop van Janne Heemskerk, SDG Voice: Ik vond het een leuke avond, vooral om te zien hoe er ook gezocht wordt naar concrete oplossingen in plaats van te blijven hangen in (hoog-over)beleid. Hoop dat initiatiefnemers elkaar steeds beter weten te vinden en elkaar zo kunnen versterken.”   

Uitkomsten Actietafels

Wát een ideeën en wat een energie kwam er los! Te veel om allemaal op te noemen maar hier een paar belangrijke uitkomsten: ga niet top down (van gemeente naar burger) maar meer bottom up, denk in wijken in plaats van de hele stad, deel kennis en succesverhalen en kopieer dit in andere wijken. Er werden een tal concrete voorstellen benoemd, bijvoorbeeld een buurtconciërge als verbinder in de wijk (de groene buurt), het inzetten van lokale bedrijven met lokale verdienmodellen en het betrekken van jongeren bij installatie (betaalbare en duurzame energie), maak Heart of Health ook in de wijken concreet en begin bij het onderwijs met een gezonde leefstijl (fit en (mentaal) gezond). 

Aldus Irene Willems van de gemeente Utrecht, die alle voorstellen in ontvangst heeft genomen: ‘Ik vond het heel inspirerend om te zien hoe er in de gemengde groepen zo snel concrete ideeën ontstonden waar we denk ik samen mee verder kunnen: hoe kunnen wij als community bijvoorbeeld de successen meer delen en aan elkaar verbinden? Ik wil ook graag aan de slag om de mogelijkheden voor buurtbudgetten verder te onderzoeken en hoop dat partners daarbij aan willen sluiten. Dat geldt ook voor het lokaal laten landen van investeringen in duurzame energie: hoe kunnen we de lusten en lasten in een gebied verdelen? En tot slot: leuk om te horen dat een groep al een vervolgafspraak heeft gepland voor verdere samenwerking!” 

Wil jij aan de slag of heb je suggesties, neem dan contact op met Petra Graatsma, community manager van Utrecht4GlobalGoals. 

SDG Action Week

De SDG Action Week is de week om de SDG’s te ‘vieren’. De doelen zijn op 25 september 2015 opgesteld met als doel voor 2030 behaald te zijn. De 17 doelen tikken elk een ander aspect aan van duurzame ontwikkeling, zoals geen armoede (SDG 1), klimaatactie (SDG 13) of partnerschappen om de doelen te behalen (SDG 17). Tijdens de SDG Action Week, dit jaar van 21 t/m 27 september, werden er door het hele land SDG-acties opgezet om de doelen te belichten. Wil je meer weten over de SDG Action Week? Kijk dan hier.