Nieuwsbrief – Oktober 2023

NOMINEER NU VOOR DE U-AWARDS

Op dinsdag 21 november reikt Utrecht4GlobalGoals bij Nimeto de U-Awards uit aan bijzondere (buurt)initiatieven, personen, maatschappelijke organisaties of sociale ondernemingen die zich in 2023 positief hebben ingezet voor het bouwen aan een groene, gezonde, inclusieve, duurzame en eerlijke stad, en zo hebben bijgedragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Utrecht. Als blijk van waardering voor hun inzet en onder het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’. Vorig jaar ontvingen Vital’nya ANNEWelkom in Utrecht en Arthur Lippus een U-Award!  

Ben of ken je een (buurt)initiatief, een persoon, maatschappelijke organisatie of sociale onderneming die een U-Award verdient? We horen het graag, dus geef jouw nominatie zo snel mogelijk door en laat direct weten of je bij de feestelijke uitreiking aanwezig bent.   

Nomineer direct jouw favoriet en meld je aan voor de uitreiking!

ONDERWIJS IN ONTWIKKELING

Binnen Utrecht4GlobalGoals is onderwijs dit jaar één van de hoofdthema’s en het is dus niet verwonderlijk dat veel activiteiten met onderwijs te maken hebben. Als programmamanager is Wilbert van Dam sinds april dit jaar actief om het onderwijsnetwerk binnen Utrecht4GlobalGoals te verbreden. We hebben al een aantal enthousiaste ambassadeurs, maar graag breiden we deze groep verder uit, om ons gezamenlijk in te zetten voor het behalen van de 17 Duurzame Werelddoelen. Lees hier meer over onze plannen voor het onderwijs. 

TERUGBLIK SDG ACTION WEEK

Afgelopen week, van 21 t/m 27 september, vierden we de SDG Action Week, een jaarlijks terugkomend evenement ter ere van de vooruitgang van de SDG’s. Het thema van dit jaar: Act Together Now, omdat we als we samenwerken veel verder komen dan alleen. Gedurende de week zijn door het hele land talloze SDG-acties georganiseerd, en daar zijn we super trots op! Ook in Utrecht was het een inspirerende week, hierbij een korte terugblik:  

ACT TOGETHER NOW BIJEENKOMST

Op maandag 25 september, op de officiële SDG Action Day, organiseerden we in samenwerking met gemeente Utrecht onze Act Together Now bijeenkomst. We gingen in gesprek over hoe we de SDG’s in Utrecht kunnen versnellen, door initiatieven te versterken en te verbinden én door Utrechtse burgers meer te betrekken. De deelnemers gingen in groepen aan de slag om ideeën te bedenken, die vervolgens zijn meegenomen door Irene Willems, programmadirecteur van Samen Stad Maken (gemeente Utrecht). Hierover zegt zij: “Ik vond het heel inspirerend om te zien hoe er in de gemengde groepen zo snel concrete ideeën ontstonden waar we samen mee verder kunnen: o.a. het idee voor buurtbudgetten en het lokaal laten landen van investeringen in duurzame energie.” 

Lees hier meer over de uitkomsten van deze bijeenkomst. 

Een hoogtepunt van de avond was de overdracht van de Voluntary Local Review (VLR) door burgemeester Sharon Dijksma aan Sandra Pellegrom, nationaal SDG-coördinator. In deze VLR staat uitgebreid beschreven hoe de stad Utrecht scoort op de SDG’s. Benieuwd? Je leest de VLR hier.  

SDG VLAG HIJSEN

Ook Utrecht deed mee aan de landelijke vlaggenactie! Op vrijdag 22 september hesen raadsleden Maartje Vermeulen, Fred Dekkers en Nadia Stylianou de vlag voor het Stadhuis in de binnenstad, om de start van de SDG Action Week 2023 te markeren. Hierbij waren leerlingen van groep 8 van de Agatha Snellen school en de Vrije School Utrecht aanwezig. Na het vlag hijsen hebben de leerlingen meer kunnen leren over de SDG’s van Maartje Vermeulen en van twee enthousiaste SDG Voices die een interactieve quiz met de leerlingen hebben gedaan.   

Bekijk het verslag en de foto’s hier.  

Je kan ons spotten in deze terugblik video van SDG Nederland.

SDG LESSEN OP SCHOLEN

De SDG Action Week was ook een mooi moment voor de gratis SDG-lespakketten van Leren Voor Morgen. Ben je actief in het onderwijs en geïnteresseerd in de SDG-lessen? Op onze website vind je meer informatie en de mogelijkheid om een lespakket en/of gastdocent aan te vragen. Binnenkort is de Week van de Duurzaamheid, een ander mooi moment om de SDG’s centraal te stellen!  

TEKEN VOOR EEN DUURZAAM REGEERAKKOORD

Op 22 november stemmen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Het is tijd om te kiezen voor een groene, inclusieve, duurzame, sociale toekomst, waarin de Sustainable Development Goals als kompas dienen. Daarom hebben wij getekend voor een Duurzaam Regeerakkoord.   

Doe jij ook mee? Onderteken het manifest hier.  

56f3b2f4-727e-e72a-6f67-a5a9b0b5e323