BuurtNatuur030: U-Awards Winnaar 2023!

In een opvallend korte tijdspanne, sinds de start in mei 2022, is BuurtNatuur030 gegroeid tot een bloeiende gemeenschap van meer dan 500 Utrechtse buurtvergroeners. Onder de vlag van BuurtNatuur030 komen bewoners en buurtgenoten met een passie voor het verfraaien en behouden van onze stad samen om stukjes openbaar groen te adopteren, tegels te vervangen door groen, geveltuinen aan te leggen, boomtuintjes te creëren, schoolpleinen te vergroenen, en nog veel meer. BuurtNatuur030 is een uitblinkend initiatief dat bijdraagt aan een biodiverse, klimaatadaptieve en gezonde stad, en is daarom één van de drie winnaars van de U-Awards 2023!

De kracht van BuurtNatuur030 ligt niet alleen in het vergroenen van de stad maar ook in het opbouwen van een hechte gemeenschap, zowel offline als online. De community groeit nog steeds, met wekelijks nieuwe bewoners die zich aansluiten. Aangesloten bewoners kunnen laagdrempelig kennis opdoen en contacten leggen via de website van BuurtNatuur030. Het gaat hierbij vaak om praktische tips, zoals de benodigde hoeveelheid water om een plantje te laten groeien, maar bewoners kunnen ook voor strategische adviezen terecht om buurtgenoten te enthousiasmeren of om contacten te leggen binnen de gemeente. Naast online ondersteuning, biedt BuurtNatuur030 ook mogelijkheden voor offline ontmoetingen. BuurtNatuur030 organiseert bijvoorbeeld lente- en herfstevenementen en ‘groene buurthuisbijeenkomsten’, waar buurtbewoners ervaringsverhalen kunnen uitwisselen en kunnen netwerken. Zo vormt BuurtNatuur030 een levendig netwerk van betrokken individuen die gezamenlijk streven naar een duurzame en weelderige leefomgeving. 

Toekomstplannen

Voor het komende jaar streeft BuurtNatuur030 ernaar om voort te bouwen op de solide basis die ze de afgelopen anderhalf jaar hebben gelegd. Een essentieel aspect van de aanpak van BuurtNatuur030 is community-gericht werken, waarbij er nauwlettend wordt ingespeeld op de behoeften van de leden. Dit ‘bottom-up werken’ vormt de kern van hun benadering. Om dialoog te blijven versterken, wordt er elk kwartaal een adviesgroepvergadering gehouden met actieve leden. Hier worden de ontwikkelingen en voortgang van de community gezamenlijk besproken, waardoor iedereen een stem heeft in het vormgeven van een gezamenlijke toekomst.
Verder vertelt Ella van der Naalt, lid van het team van BuurtNatuur030: “We streven ernaar om nog meer de wijken in te trekken in het komende jaar. We willen inspelen op bestaande initiatieven en deze faciliteren, met als doel de betrokkenheid van de community op lokaal niveau te vergroten. Het komende jaar zien we voor ons als een periode waarin we flexibel en responsief blijven, waarbij we inspelen op wat er al gebeurt en dit actief ondersteunen. Onze ambitie is om de kracht van de gemeenschap te versterken door een actieve rol te spelen in het bevorderen van duurzaamheid en groen in elke buurt”.

Juryrapport U-Awards

De jury was het erover dat BuurtNatuur030 een onderscheidend initiatief is, dat bewoners en vergroening verbindt. Het initiatief laat zien dat door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en slim samen te werken, de stad snel kan transformeren tot een groene oase waar iedere bewoner een bijdrage aan kan leveren. En is daarmee, volgens het juryrapport: “een schoolvoorbeeld voor het creëren van een doelgerichte beweging van inwoners”.

Sluit je aan bij BuurtNatuur030

BuurtNatuur030 roept met enthousiasme iedereen op die zich inzet voor een groener Utrecht om zich aan te sluiten bij hun netwerk: “Samen vormen we een krachtige gemeenschap die zich inzet voor het vergroenen van Utrechtse buurten en het beïnvloeden van onze directe leefomgeving. Of je nu een kleinschalig of grootschalig groen initiatief hebt, we nodigen je van harte uit om deel te worden van onze beweging.”

Daarnaast is BuurtNatuur030 altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om actief mee te denken en te doen. “We geloven sterk in de kracht van gemeenschappelijke inzet en zijn ervan overtuigd dat iedereen, op zijn of haar eigen manier, een waardevolle bijdrage kan leveren. Als jij graag wilt bijdragen op een plezierige en duurzame manier, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan ons team. Samen bouwen we aan een groener en bloeiender Utrecht!”, aldus Ella van der Naalt.

Wil jij je ook inzetten voor een groene buurt? Neem voor meer informatie contact op met Ella van BuurtNatuur030 (info@buurtnatuur030.nl) of kijk op de website van BuurtNatuur030.

De drie U-Awards winnaars 2023