Duurzaam Utrecht 2030: U-Awards Winnaar 2023!

Dat zorg voor elkaar en zorg voor de planeet hand in hand gaan, toont Duurzaam Utrecht 2030 als geen ander. Dit initiatief is niet voor niets één van de drie winnaars van de U-Awards 2023! Het laat zien dat duurzaam leven moet passen bij de behoeften en capaciteiten van de burger, en niet afhankelijk zou moeten zijn van de grootte van je portemonnee. Duurzaam Utrecht 2030 zet zich hiervoor in, en zet met behulp van studenten en vrijwilligers acties op in het kader van vier speerpunten: het verbinden van koppels rond groentetuintjes, het subsidiëren van biologische boodschappen, oplossingen vinden voor mobiliteitsarmoede en bijdragen aan het toegankelijk maken van energieadvies samen met een andere winnaar: de energieklussers van Energie-U.

Wat Duurzaam Utrecht 2030 onderscheidt als initiatief is de nadruk op dialoog. Er wordt niet uitgegaan van een standaard oplossing, maar richt zich op actieve verkenning van de behoeften van de doelgroep. Zo zorgden ze er afgelopen jaar voor dat buurtbewoners in Lunetten met cadeaubonnen kennis konden maken met biologische producten van twee aanbieders in de wijk, waarna ze hun wensen en tips konden delen hoe de gemeente en bedrijven en organisaties in de wijk kunnen zorgen dat mensen met een smalle beurs vaker biologisch kunnen eten. Deze concrete wensen worden op 15 december gepresenteerd aan gemeenteraadsleden in de Domkerk, en teruggekoppeld aan de deelnemers en organisaties in Lunetten. Om impact te vergroten verbindt het initiatief bestaande Utrechtse organisaties die ofwel armoede bestrijden ofwel aan duurzaamheid en klimaatactie werken in onorthodoxe samenwerkingsrelaties, waarbij sociale rechtvaardigheid en milieubescherming samen komen. Ook ondersteunt Duurzaam Utrecht 2030 jongeren die zich inzetten voor het initiatief, in het kader van een (maatschappelijke) stage, of als vrijwilliger, en worden deze jongeren gestimuleerd om zelf meer het initiatief te nemen, zowel onder de vlag van Duurzaam Utrecht 2030 als in hun eigen sociale onderneming.

Toekomstplannen

En volgend jaar staat er nog veel meer op de planning van Duurzaam Utrecht 2030! De proef met gesubsidieerde biologische boodschappen wordt uitgebreid naar meerdere wijken. Hiernaast wordt er in samenwerking met biologische winkeliers gekeken hoe er een regelmatig aanbod van duurzame en verse levensmiddelen geleverd kan worden aan voedselbanken in de stad en provincie Utrecht. Ook wordt er in samenwerking met stadsboerderijen en volkstuinen gekeken of overtollige groenten en fruit aan de voedselbank geleverd kunnen worden. Als tweede gaat Duurzaam Utrecht 2030 in het voorjaar, in samenwerking met HovenHier Alice Bezett, proberen meerdere tuiniers in privé tuinen een moestuin bij te laten houden, onder het mom van ‘sociaal moestuinieren’. Als laatste speerpunt werkt Duurzaam Utrecht 2030 in het nieuwe jaar samen met studenten milieukunde van de HAS Hogeschool aan de eerste verkenning van mobiliteitsarmoede.

Juryrapport U-Awards

Het juryrapport prijst Duurzaam Utrecht 2030 om verschillende redenen. Naast de bevordering van verbinding en ondersteuning van jongeren, heeft het initiatief snel een uitgebreid netwerk van partners en sponsoren opgebouwd en concrete resultaten geboekt. De jury erkent de meerwaarde van Duurzaam Utrecht 2030 en voorziet een toekomst vol groei en verbreding, waarin dit initiatief als katalysator dient voor een duurzaam Utrecht.

Hoe kan jij Duurzaam Utrecht 2030 helpen?

Wil jij je ook aansluiten bij Duurzaam Utrecht 2030? Initiatiefneemster Ineke Malsch doet als oproep: “We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en studenten (ook MBO-studenten) die met een opdracht voor hun studie of in hun vrije tijd willen helpen om duurzaam leven met smalle beurs mogelijk te maken. We zoeken bijvoorbeeld ook winkeliers en organisaties die willen helpen om Utrechters met smalle beurs op langere termijn en in meer wijken regelmatig te voorzien van duurzame en gezonde levensmiddelen. We zoeken inlopen en minstens twee winkels of moestuinen in andere wijken waar we buurtbewoners met smalle beurs ook kennis kunnen laten maken met biologisch eten en hun wensen in kaart brengen. Ook rond de andere speerpunten zoeken we partners.”

Neem voor meer informatie contact op met Ineke Malsch (ineke@duurzaamutrecht2030.nl) of kijk op de website van Duurzaam Utrecht 2030.

De drie U-Awards winnaars 2023