De mogelijkheden van de SDG’s in Onderwijsprojecten 

Begin februari gaf SDG-Voice Lot Platteel via Utrecht4GlobalGoals een workshop aan 120 studenten van Nimeto over onder meer duurzaamheid bij het (her-)gebruik van materialen bij de start van het project Reaction. Het leuke aan het inzetten van een SDG-voice is dat de studenten worden meegenomen in de SDG’s door een leeftijdsgenoot, waardoor het enthousiasme onder de studenten groter is. 

De presentaties zelf verliepen vlot en er was veel interactie, wat het extra boeiend en leerzaam maakte. Samen met de studenten ging zij in op verschillende perspectieven vanuit de invalshoek van de studie Ruimtelijke Vormgeving. 

De sfeer was open, waardoor het delen van serieuze en grappige onderwerpen allebei mogelijk was.  

De studenten verwerken de SDG’s in hun project ‘Reaction’ en beargumenteren aan het einde van het project hoe en met welke SDG’s zij rekening hebben gehouden.  

Door studenten op deze manier mee te nemen, leren studenten de mogelijkheden van de SDG’s kennen en kunnen deze toepassen in andere projecten of in hun werkzame leven. Zo groeien hele leergangen met het denken vanuit SDG’s op. 

Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Wilbert van Dam, Programma Manager Onderwijs, email: wilbert@utrecht4globalgoals.nl