Practice what you preach, op de fiets!

Door: Floor Kok, programmamanager partnerships SportUtrecht

April 2024

“Practice what you preach”

Die kreet klinkt sinds een aantal maanden steeds vaker binnen de muren van ons kantoor in de Galgenwaard. Of het nu gaat om het initiatief Beweegmaatjes, waarmee SportUtrecht inwoners die het lastig vinden om in beweging te komen matcht met vrijwillige beweegmaatjes, óf het stimuleren van fietsen onder Utrechtse inwoners door onze fietslessen. We streven hetgeen we in de stad promoten ook op de werkvloer na. En dús zet een aantal collega’s zich enthousiast in als vrijwillig beweegmaatje en werken we momenteel aan een vernieuwd mobiliteitsbeleid voor onze medewerkers. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het is onze missie om heel Utrecht in beweging te krijgen en dus willen we zelf ook doen wat we anderen beloven: practice what you preach!

Fietsen brengt je verder

Neem nu fietsstimulering. Met ons expertiseteam zetten we ons dagelijks in voor meer Utrechters op de fiets. De fiets biedt jong en oud kansen: vrij bewegen en zelfstandig meedoen. Wij leren Utrechters fietsen, als antwoord op vervoers- en beweegarmoede. Deelnemers aan onze programma’s groeien in fietsvaardigheid, verkeersbewustzijn en fietsplezier. Fietsen maakt en houdt gezond. Wie een drempel ervaart, helpen we op weg naar betaalbare en passende fietsen. Samen met onze partners geven we oude fietsen een nieuw leven. Onze Fietsmeesters geven fietslessen op scholen en in de wijken zodat iedere Utrechter de voordelen van fietsen ervaart. Want: fietsen brengt je verder!

Eigen huis op orde

De voordelen die fietsen meebrengt voor de inwoners van Utrecht ervaren we op de werkvloer natuurlijk ook. De grote meerderheid van onze collega’s verplaatst zich op de stadfiets, elektrische fiets, bakfiets of racefiets door de stad. Tegelijkertijd is zeker ook voor ons nog winst te behalen op dat vlak. Zo zijn onze fietsvoorzieningen nog niet top, zijn de fietsregelingen die we hebben nog niet up to date. Vanuit de gedachte dat we ons “eigen huis op orde” willen hebben werken we daarom momenteel aan een beter mobiliteitsbeleid. Ons samenwerkingsverband met Goedopweg helpt ons hierbij. Als fijne partner in onze fietsprogramma’s helpen ze ons nu ook ons eigen beleid onder de loep te nemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

SDG’s als kompas voor meer impact en partnerships

Ons werk gaat verder dan het mogelijk maken van sport en bewegen alleen. Sport en bewegen staat voor meedoen aan de samenleving, maakt en houdt Utrechters gezond, brengt mensen bij elkaar, het mag niet ontbreken in ieders opvoeding. Ons werk draagt daarmee bij aan veel van de SDG’s: uiteraard aan gezondheid (SDG 3), maar ook het verminderen van armoede (SDG 1) door stimuleren van gelijke (sport)kansen voor iedereen, kwaliteitsonderwijs (SDG 4) door te zorgen voor voldoende beweegmomenten tijdens de schooldag, gelijkheid (SDG 5 en 10) door te zorgen dat iedereen veilig en met plezier mee kan doen bij de sportclub en voor leefbare steden (SDG 11) door bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen onder alle Utrechters. Met ons werk dragen we dagelijks aan deze doelen bij.

De samenwerking met Utrecht4GlobalGoals werkt als stimulans. Op 14 februari ontving SportUtrecht de symbolische hoeksteen van Utrecht4GlobalGoals. Met deze hoeksteen is het partnership tussen beide organisaties bekrachtigd en ontvangt SportUtrecht een blijk van waardering én stimulans voor haar inzet ten behoeve van een gezond, groen, gelijk, duurzaam en inclusief Utrecht.

Meer weten over het werk van SportUtrecht of ideeën voor samenwerking voor meer impact in de stad? Neem contact op met Floor, programmamanager partnerships, floor.kok@sportutrecht.nl