U DECIDE: onderwijs-ontwerpweek voor leerlingen

Van 28 tot en met 30 mei vond U DECIDE plaats, een onderwijs-ontwerpweek van NUOVO Scholen. Leerlingen van negen scholen in de stad en regio Utrecht gingen in gemengde groepen aan de slag met vraagstukken die leven bij organisaties. Rond de 150 leerlingen van verschillende achtergronden, niveaus en leeftijden (12-18 jaar) gingen aan de slag bij Kanaal30.

PROTOTYPES VOOR UTRECHT4GLOBALGOALS

Voor Utrecht4GlobalGoals gingen twee groepen aan de slag met het vormgeven van een mobiel jongerenloket, inzetbaar op plekken zoals festivals en (sport-)evenementen. Hiermee willen we jongeren informeren, inspireren en activeren om zich in te zetten voor een mooier, duurzamer en inclusiever Utrecht. De leerlingen mochten zelf invullen hoe zij dachten dat dit jongerenloket het beste tot uiting kon worden gebracht. 

Na een ontvangst en briefing bij Nimeto en een expertsessie met Wilbert Van Dam, Programma Manager Jongeren & Onderwijs bij Utrecht4GlobalGoals, werd op de dinsdagmiddag een eerste prototype gepresenteerd waarop we vanuit Utrecht4GlobalGoals mochten reageren. Woensdag werd op het leerlingenfestival zelf met een heuse expositie het daadwerkelijke idee gepresenteerd. Prachtige, creatieve, bruikbare ideeën waarmee we vooruit kunnen! De leerlingen hebben al aangegeven graag mee te willen denken als dit project gerealiseerd gaat worden. Foto’s van de prototypes zijn hieronder te bekijken. 

U DECIDE VOOR LEERLINGEN

Tijdens U-DECIDE worden leerlingen van verschillende achtergronden, leeftijden en scholen met elkaar in contact gebracht en werken zij gezamenlijk aan opgaven van stad en regio. Dit heeft tot doel dat ze elkaar leren kennen en dat ze zich meer verbinden met de stad (hun stad) van de toekomst. Daarnaast maken ze kennis met de opgaven die komen kijken bij het besturen van een grote stad en kunnen ze de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B en W inspireren om de nieuwe generatie te betrekken bij de toekomst van Utrecht. Dit draag op een concrete en tastbare manier bij aan het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

Tijdens het festival vormt de stad Utrecht het klaslokaal van de leerlingen. In de stad gaan leerlingen met behulp van experts op onderzoek uit, werken ze aan oplossingen voor vraagstukken en presenteren ze deze vraagstukken aan stadsbestuurders. Ze leren en creëren in en met de stad.

Kijk voor meer informatie over U Decide op de website