Duurzame Week

Stichting De Duurzame Week heeft de overtuiging dat het organiseren van een jaarlijks stadgebonden duurzaam festival een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de samenleving.

Tijdens het festival wordt een podium geboden aan bedrijven, inwoners, pioniers en visionairs die samen uitdragen hoe we kunnen zorgen dat de stad een duurzame toekomst tegemoet gaat. De periode van een week wordt gezien als een ideale tijdspanne om de aandacht van een groot publiek te vangen en tegelijkertijd een breed aanbod van activiteiten neer te zetten.

Er wordt specifiek gericht op de bevordering van ecologische duurzaamheid. Hieronder vallen onder andere de thema’s duurzame energie, efficiënt gebruik van grondstoffen en water, recycling, duurzame consumptie, verbetering luchtkwaliteit en aandacht voor en uitbreiding van groene ruimte.

SHARE: