Erfsessie

Milieudefensie vindt het belangrijk dat boer en consument naast elkaar komen te staan. Samen kunnen we de toekomst van ons eten veranderen. Als we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan, ontstaat er meer respect voor elkaar. Dat doen we tijdens de Erfsessies. We beginnen met samen eten en eindigen met een Erfpact. Dit Erfpact vat samen waar boeren en burgers met elkaar aan gaan werken om eerlijk en gezond eten op ons bord te krijgen.

De komende weken organiseert Milieudefensie bijeenkomsten op het boerenerf. Om boer en consument dichterbij elkaar brengen. Zorgen dat we naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar. En dat is nodig, want alleen samen kunnen we voor verandering zorgen. Kom langs om samen met boeren te praten over de toekomst van ons eten.

De Erfsessie Utrecht is op woensdag 13 juni in De Moestuin, Utrecht (samen met Expertpanel MD).

SHARE: