Home » Armoedecoalitie Utrecht

Armoedecoalitie Utrecht

Armoedecoalitie Utrecht

Over dit initiatief

De Armoedecoalitie Utrecht zag het licht in 2008. Sindsdien traden er steeds meer partners toe. Samen zetten ze zich o.a. door krachtenbundeling en vernieuwende initiatieven in voor armoedebestrijding en tegen sociale uitsluiting.

In het begin
De eerste aanzet voor de oprichting van Armoedecoalitie was in 2008 tijdens een bijeenkomst over armoede. Organisatoren van vele kleinschalige initiatieven op het gebied van armoedebestrijding woonden deze bijeenkomst bij. Ieder voor zich deden ze op hun eigen manier moeite om armoede te lijf te gaan. Met elkaar maakten ze daarentegen een weliswaar betrokken, maar nogal verdeelde en onsamenhangende indruk.

Hans Spekman, voorzitter van deze bijeenkomst, vroeg Jules van Dam, directeur van stichting de Tussenvoorziening, hier samenhang in te creëren. Met behulp van een aantal collega’s en een aanmoedigingsgift van de Duitse Orde van Balijen kon vervolgens de Armoedecoalitie organisatorisch van de grond worden getild

Over Armoedecoalitie Utrecht

Uitbreiding en groei
Daarna werden er één voor één organisaties gevraagd om toe te treden. Op deze wijze ontstond er uiteindelijk een inhoudelijk solide organisatie.
Tegenwoordig staat onze organisatie voor een samenwerkingsverband van een groot aantal maatschappelijke organisaties, initiatieven en belangenbehartigers. Het gaat onder andere om organisaties in de maatschappelijke opvang en hulp & dienstverlening, het onderwijs, woningcorporaties, belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en kerken.

De invloed van armoede en de raakvlakken met andere levensgebieden werd meer en meer duidelijk naarmate de coalitie uitbreidde. “Armoede blokkeert genezing”, zo stelt de GGZ “Armoede versterkt kindermishandeling”, is een geluid uit de jeugdzorg. Er bestaat zeker een sterke negatieve samenhang tussen armoede en gezondheid. In arme wijken sterven mensen namelijk gemiddeld zeven jaar eerder.

Aandachtsgebieden
De Armoedecoalitie heeft sinds de oprichting veel bereikt. Wij richten ons onder andere op:
• krachtenbundeling: zo treden wij samen op om de woonlasten betaalbaar te houden;
• verbetering van hulp- en dienstverlening bijvoorbeeld door de inzet van voldoende kwalitatieve schuldhulpverleners en inkomensbeheerders;
• vernieuwende initiatieven: mede door toedoen van onze organisatie kon de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede van start gaan.

Deel dit initiatief

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Picture of Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals