Home » Day for Change

Day for Change

Over dit initiatief

Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. De overtuiging dat toegang tot fatsoenlijke financiële dienstverlening, ‘inclusive finance’ een basisrecht is staat centraal bij de stichting. Volgens Day for Change is het noodzakelijk om mensen en gemeenschappen de kans te geven een duurzame verbetering in hun leefomstandigheden te bewerkstelligen, zodat steeds meer mensen een zelfstandig bestaan op bouwen.

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Hun ambitie is om mensen hier en daar een handelingsperspectief te bieden. De focus ligt op het toegankelijk maken van financiële dienstverlening. Enerzijds door het vergroten van de kennis over en steun in Nederland voor inclusive finance, als instrument om de beoogde economische ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds door concreet bij te dragen aan inclusive finance projecten in ontwikkelingslanden.

Sustainable Development Goals

Met het educatieprogramma, de Day for Change Actie, levert Day for Change ook een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Day for Change draagt bij aan SDG 4: Kwaliteitsonderwijs, SDG 8: Eerlijk werk en Economische groei, SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie en SDG 1: Geen armoede.

Deel dit initiatief

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals