Home » Gwen Jansen

Gwen Jansen

Over dit initiatief

We hoeven nog niet aan de anti-depressiva als het gaat om het redden van onze planeet. De Nederlandse documentairemaker Gwen Jansen geeft in de film Green Tales Of The City een humoristisch, optimistisch filmisch inkijkje in de duurzaamheidsbeweging in ons land. Deze wordt in rap tempo krachtiger en omvangrijker.

Als kijker volg je in verschillende steden van binnenuit de verhalen van een aantal buitengewoon bevlogen en gedreven mensen die allen grootse, vernieuwende projecten zijn gestart om zoveel mogelijk andere Nederlanders positief te activeren om milieubewuster te gaan leven. We zien ‘on the job’ hoe ze dit proberen te doen, welke samenwerkingen ze opzoeken en voor welke grote uitdagingen ze soms komen te staan. Ze zijn vastberaden om de leefbaarheid in hun stad in Nederland te vergroten op het vlak van bijv. luchtkwaliteit, veerkracht/adaptatievermogen van de stad/diversiteit/creativiteit/openheid van de stad. Hoe lastig soms ook. Zal het hen lukken om te slagen om op tijd zoveel mogelijk andere mensen te activeren? Maar we zien ook de andere kant van het verhaal.

We maken kennis met de diverse beweegredenen en het gevoel van mensen die (nog) niet optimaal milieubewust leven. Inclusief die van de filmmaakster zelf. En hoe reageren dezelfde mensen als ze een week lang uiteenlopende tools hebben gekregen om duurzamer te leven? De documentaire kijkt weg als een vrolijke speelfilm zonder saaie pratende hoofden in veel te lange interviews.

Waarom deze documentaire?

De negatieve effecten van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar in ons dagelijks leven. Steden beslaan weliswaar slechts 2% van het aardoppervlak maar hebben desalniettemin de grootste impact op de klimaatverandering. Al het voedsel gaat vooral naar de steden. Die produceren het meeste afval en gebruiken de meeste energie. Daar wonen nou eenmaal de meeste mensen. Daar zijn dus vergaande en geïntegreerde oplossingen voor nodig waarbij provincie, gemeente, stad, bedrijven, kennisinstellingen en burgers optimaal samenwerken. Zodat steden meer produceren en meer hergebruiken, afval aanwenden voor herproductie, minder uitstoot produceren qua mobiliteit etc. Intelligent waterbeheer is ook echt nodig want de watervoorraden zijn ook niet eindig. Steden kunnen fungeren als belangrijke knooppunten om de wereld een beter leefbare, duurzame plek te maken. De steden in Nederland zijn daar in samenwerking met bedrijven, burgers, studenten etc. op allerhande manieren op dit moment dan ook enorm mee bezig. De activatie van een zo groot mogelijke groep mensen die deze voorbeelden gaan volgen staat hierbij centraal. Deze film biedt een kijkje van binnenuit bij een aantal van deze ‘groene verhalen uit de stad’ . Ter lering, vermaak maar vooral ter inspiratie voor een ieder om ook in actie te komen. Want het is simpel: we hebben geen tijd te verliezen!

Deel dit initiatief

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals