Home » Human Aid in Greece

Human Aid in Greece

Human Aid in Greece

Over dit initiatief

HAiG wil studenten uit Utrecht motiveren om als vrijwilliger in Griekenland aan de slag te gaan. Dit doet HAiG in samenwerking met studentengemeenschappen in Utrecht. Samen met deze gemeenschappen willen zij een informatief evenement organiseren om studenten van alle niveaus te bereiken. Deze samenwerking zoeken zij bewust, aangezien deze gemeenschappen een breed netwerk en bereik hebben om studenten aan te spreken. In Griekenland willen zij Utrechtse studenten, onder leiding van ervaren vrijwilligers, inzetten op bestaande projecten om mensen te helpen in nood. Op dit moment zijn er twee projecten waar vrijwilligers uit Utrecht op gezet kunnen worden. Zo levert HAiG sinds begin december 2016 basisbehoefte, zoals eten, drinken en zorg, aan een groep vluchtelingen van ongeveer 300 man. Wij werken hiervoor veelvuldig samen met andere lokale initiatieven, maar er zijn nog steeds vrijwilligers nodig.

Over Human Aid in Greece

Stichting Human Aid in Greece helpt vluchtelingen in nood in Griekenland door het faciliteren in basisbehoeftes zoals eten, drinken, hygiëne, onderwijs en zorg. HAiG streeft ernaar om de brug te zijn tussen de benodigde hulp in Griekenland en de aanwezige hulp in Nederland en in het bijzonder binnen de stad Utrecht. Deze aanvraag sluit dan ook aan bij Global Goals (1) No Poverty, (2) Zero Hunger, (3) Good Health & Well- being en (17) Partnerships for the Goals. Meer informatie over HAiG: www.humanaidgreece.org


Het project “Human Aid in Greece” ontving in 2017 een bijdrage vanuit de Utrecht4GlobalGoals Hier & Daar subsidieregeling.

Deel dit initiatief

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals