Home » Karaffenactie + tree nursery

Karaffenactie + tree nursery

Karaffenactie + tree nursery

Over dit initiatief

Voor ons is schoon drinkwater altijd binnen handbereik; voor mensen in Kameroen is dit lang niet zo vanzelfsprekend. Het gebrek aan kennis over duurzame landbouw- en waterbeheer is verstrekkend en de oplossing meer omvattend dan het aanleggen van een watersysteem. Want wat heb je aan een heel watersysteem als je niet weet hoe je het moet onderhouden of als de koeien van je buren het water vervuilen?

Horecagelegenheden zijn goed in het verzorgen van hun gasten. Hun gastvrijheid komt onder andere tot uiting in een karaf kraanwater die op tafel verschijnt. Samen met diverse restaurants in Utrecht wilt LiveBuild gasten even stil laten staan bij de alledaagsheid van een karafje water. Dit is in een notendop de Karaffenactie die we al enkele jaren in verschillende restaurants hebben gehouden. Hoe werkt de Karaffenactie? Het is eigenlijk heel simpel. Om de nek van een karaf water, die geserveerd wordt in de deelnemende horecagelegenheid, hangt een buideltje samen met een kaartje. Op het kaartje staat informatie over de huidige stituatie in Kameroen en hoe we samen (LiveBuild, de restauranthouders en de gasten) aan een duurzaam waterproject kunnen werken. In dit verhaal komen de Globals Goals van schoon water en sanitaire voorzieningen naar voren. Hierna worden de gasten gevraagd om een duit in het zakje te doen om zo het project te steunen..

Tegelijkertijd met de Karaffenactie in 2012, is in Kameroen het Manganjo waterproject van start gegaan. Dit project heeft als doel schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen te realiseren in drie dorpen: Mabonji, Nganjo Nene en haar kleine broertje Nganjo Titi. Nabij de dorpen ligt een prachtige waterbron in de rotsen. Deze bron kan met een eenvoudig watersysteem ruim voldoende water leveren voor alle dorpsbewoners (totaal 17.500 inwoners). De dorpen managen en onderhouden het watersysteem zelf vanuit een lokaal waterbedrijf dat geld int van alle dorpsbewoners. Hiervan kan het watersysteem onderhouden worden en zijn de dorpen zelfvoorzienend. Terwijl er vorderingen worden gemaakt met het waterproject, wordt sinds 2016 in dit gebied ook ingezet op natuurbehoud.


Het project “Karaffenactie + tree nursery” ontving in 2017 een bijdrage vanuit de Utrecht4GlobalGoals Hier & Daar subsidieregeling.

Over Karaffenactie + tree nursery

LiveBuild biedt jonge mensen in Nederland en Kameroen de kans om hun talent in te zetten voor een mooiere wereld. Dit leidt tot betekenisvolle projecten, originele concepten en inspirerende samenwerkingen. LiveBuild is in 2007 opgericht door drie twintigers met het idee dat iedereen iets goeds kan doen voor een ander. Eerlijk communiceren over de complexiteit van projecten, ongeacht het succes of falen daarvan, was daarvoor een belangrijke drijfveer. We werken vanuit zes zelfsturende, vrijwillige teams aan diverse projecten en evenementen. Op deze manier dragen wij vanuit onze kracht in Nederland bij aan onze doelstelling in Kameroen. In Kameroen bouwen wij samen met lokale gemeenschappen aan water- en onderwijsvoorzieningen. Ons ultieme doel? Dat de dorpen ons niet meer nodig hebben en kunnen voorzien in hun eigen basisbehoeften. Zo kunnen ook zij hun volle kracht benutten om het leven van zichzelf en dat van anderen te verbeteren.

Deel dit initiatief

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Picture of Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals