Home » Stichting Noodhulp Utrecht

Stichting Noodhulp Utrecht

Stichting Noodhulp Utrecht

Over dit initiatief

Hulpverleners bellen altijd eerst met een hulpvraag naar de Stichting Noodhulp Utrecht en leggen de probleemcasus voor. Als de casus niet binnen de doelstelling van de stichting past, wordt er geen aanvraagformulier gestuurd en hoeft er dus ook geen besluit genomen te worden. Als de casus wel binnen de doelstelling past, kijkt de medewerker van Stichting Noodhulp Utrecht meteen of er eventueel voorliggende voorzieningen zijn die nog kunnen worden aangevraagd. Voldoet de casus aan de voorwaarden van de Stichting Noodhulp Utrecht, dan wordt een aanvraagformulier per mail toegezonden. Deze snelle en efficiënte werkwijze levert (tijd)winst op voor de aanvrager én voor de Stichting Noodhulp Utrecht, met name ook voor de termijn waarin beslist kan worden. Een aanvraag die ’s ochtends geheel compleet binnenkomt, kan binnen 1 à 2 dagen betaald worden.

Over Stichting Noodhulp Utrecht

Doelstelling van de Stichting Noodhulp Utrecht is het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan inwoners van de gemeente Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben. Wel geldt als voorwaarde dat de aanvrager geen aanspraak kan maken op andere wettelijke regelingen of gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast moet er sprake zijn van een acute noodsituatie en dient de financiële bijdrage door de Stichting Noodhulp Utrecht te leiden tot een structurele oplossing. De Stichting kan een bijdrage verlenen voor onder andere: kosten in verband met ziekte, verzorging en scholing, aanschaf van noodzakelijke goederen en afbetaling van schulden (onder bepaalde voorwaarden). Bij schulden moet gedacht worden aan giften ter voorkoming van huisuitzettingen of afsluitingen van energie.

Deel dit initiatief

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over de initiatiefnemer

Picture of Utrecht 4 Global Goals

Utrecht 4 Global Goals