UTRECHT4GLOBALGOALS

Utrecht4GlobalGoals is een stichting die zich actief inzet voor het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Utrecht. Dit doen we door samen met onze partners, onze Raadsambassadeurs, Ambassadeurs en Hoekstenen, te bouwen aan een groene, gezonde, inclusieve, duurzame en eerlijke stad voor elke Utrechter. Als stichting organiseren we evenementen om de Global Goals te stimuleren en geven we informatie over de Global Goals in Utrecht.

ONZE MISSIE

Vandaag samen bouwen aan de stad van morgen.

Gelukkige en gezonde Utrechters en een mooie toekomst voor iedereen, hier en nu, later & elders.

Daar werken we aan met de Global Goals als ons kompas. 

OVER ONS

Utrecht4GlobalGoals is een zelfstandige stichting. We bouwen samen met partners in de stad, onze hoekstenen, aan een brede beweging om de Global Goals in 2030 te behalen in Utrecht. 

We werken hiervoor als aanjager, verbinder en platform met onder andere bewonersverenigingen, gemeente Utrecht, scholen, vrijwilligers, universiteit, hogeschool, MBO’s, culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met hen werken we aan duurzame oplossingen voor Utrecht.

ONS KERNTEAM

Gunnar van Meekeren

Kernteamlid
Financiën en Organisatie

Jennie Westendorp

Kernteamlid
Algemeen bestuurslid

Madelon Spruit

Kernteamlid

Annette van Herk

Kernteamlid

Myrthe Scholtus

Kernteamlid

Nynke Groenendijk

Kernteamlid
Communicatie

Petra Graatsma

Kernteamlid
Community Manager

Wilbert van Dam

Kernteamlid
Programma Manager Onderwijs en Jongeren

Malika Ennahachi

Kernteamlid

Statutaire gegevens

Onze invulling van de 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)'

  1. Wij zien erop toe dat elk van de bestuursleden heeft kennisgenomen van de WBTR;
  2. Wij hebben een collegiaal bestuursmodel en hebben geen ‘begrenzing meervoudig stemrecht’ nodig;
  3. We hebben een bestuurders-aansprakelijkheidverzekering met voldoende dekking;
  4. Wij handelen volgens een aantal afspraken waarmee wij voorkomen dat er financiële
    fouten worden gemaakt. Deze zijn schriftelijk vastgelegd;
  5. We hebben een aantal werkafspraken gemaakt waarmee wij kritisch blijven ten aanzien van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid, met name over tegenstrijdige belangen. Deze zijn schriftelijk vastgelegd.