Over ons

Aangenaam, wij zijn:

Utrecht 4GlobalGoals

Utrecht4GlobalGoals is een zelfstandige stichting. De projectleiders koppelen partijen die zich in de stad bezighouden met de SDG’s bij elkaar, organiseren inspirerende projecten en zorgen voor kennismaking met de doelen op elk niveau. Of je nu begint bij 0 of al een master in sustainability hebt, wij helpen je verder. Het bestuur van de stichting bepaalt de koers en houdt toezicht. De programmaraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op richting, inhoud en uitvoering. Zij zetten hun kennis en netwerk in om Utrecht4GlobalGoals vleugels te geven.

Ons Team

Gwen Jansen

Voorzitter

Jennie Westendorp

Secretaris

Kees Kaffka

Penningmeester

Doron Verstraelen

Projectleiding

Nynke Groenendijk

PR & Communicatie

Leon Assem

Vrijwilliger

Veelgestelde vragen

Samen met partners in de stad, onze hoekstenen, bouwen we aan een brede beweging om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ook wel de Global Goals, in 2030 te behalen en in actie te komen. We werken hiervoor als verbinder en platform met bewonersverenigingen, gemeente Utrecht, scholen, vrijwilligers, universiteit, hogeschool, MBO’s, culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ons credo is met elkaar en voor elkaar. 

Nee, wij werken zelfstandig. We worden gesteund en geadviseerd vanuit Internationale Zaken bij de Gemeente.

Als je een evenement organiseert waarbij de internationale relatie tussen Utrecht en de Global Goals wordt ondersteund en bekendheid van de Global Goals onder Utrechters wordt vergroot kun je een subsidieaanvraag doen bij de subsidieregeling Hier&Daar. Meer informatie vindt je hier.

De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen staan hier. De subsidie heet niet voor niets Hier&Daar. Leg dus goed uit hoe je de link legt tussen bijdragen aan de Global Goals hier in Utrecht én daar.

Wij kunnen je helaas niet helpen aan vrijwilligers. Neem contact op met de  vrijwilligerscentrale Utrecht. Daar kan je een vacaturetekst plaatsen op de vacaturebank. Of benader de stichting KEES.

 

 
 

JA! Er zijn meerdere organisaties actief op het gebied van de global goals. Voor een volledig overzicht kun je het best naar de website SDG Nederland gaan. 

Statutaire gegevens

Onze invulling van de 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)'

  1. Wij zien erop toe dat elk van de bestuursleden heeft kennisgenomen van de WBTR;
  2. Wij hebben een collegiaal bestuursmodel en hebben geen ‘begrenzing meervoudig stemrecht’ nodig;
  3. We hebben een bestuurders-aansprakelijkheidverzekering met voldoende dekking;
  4. Wij handelen volgens een aantal afspraken waarmee wij voorkomen dat er financiële
    fouten worden gemaakt. Deze zijn schriftelijk vastgelegd;
  5. We hebben een aantal werkafspraken gemaakt waarmee wij kritisch blijven ten aanzien van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid, met name over tegenstrijdige belangen. Deze zijn schriftelijk vastgelegd.