Food Smart Cities for Development

Volgens recente cijfers hebben nog 800 miljoen mensen geen goede toegang tot voldoende voedsel. Dit terwijl wel bijna iedereen over een mobiele telefoon beschikt. Food Smart Cities vraagt aandacht voor dit probleem.

Vandaag de dag wonen de allerarmsten veelal in het stedelijke gebied, denk aan de Favela’s in Brazilië of de sloppenwijken in India of Bangladesh. De verwachting is dat over 40 jaar, twee derde van de wereldbevolking in het stedelijke gebied zal wonen. Armoede en de toegang tot voldoende voedsel in grotere steden zal een groot probleem worden. Om deze reden doet Utrecht naast 9 andere Europese steden mee aan Food Smart Cities for Development.

Deze steden organiseren projecten om inwoners bewust te maken en om duurzame, gezonde en lokale voedselproducten in en om de stad te stimuleren.

Enkele projecten hiervan zijn de horeca workshop die Fairtrade Utrecht op 22 maart 2016 organiseerde: http://www.fairtradeutrecht.nl/2016/03/succesvolle-bijeenkomst-fairtrade-en-lokale-utrechtse-producten/

Daarnaast vindt ook de Fairtrade Expositie plaats in het kader van Food Smart Cities for Development.

De steden zullen hun ideeen en bevindingen delen. De basis hiervoor is gelegd in de Urban Food Policy Pact.

SHARE: