Manifest Gemeenteraad voor Global Goals

De gemeenteraad van Utrecht zet zich actief in voor de Global Goals. Daarom hebben zij onderstaand manifest (standpunt) ondertekend en overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen.

Manifest

Wij, raadsleden van de gemeente Utrecht, zetten ons in voor een duurzame toekomst voor de stad Utrecht. Zo dragen we bij aan de stad voor toekomstige generaties. Door de Verenigde Naties zijn de Global Goals opgesteld, universele doelen waarmee iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Ieder op onze eigen manier en samen met de stad werken wij, net als veel anderen, aan de Global Goals. Wij zetten ons in om de impact van Global Goals initiatieven te versterken. Wij vergroten het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie en de stad. Wij stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actie te ondernemen. In onderstaande infographic ziet u welk raadslid zich voor welk doel inzet.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/internationale-zaken/global-goals

SHARE: