Werkgroep Utrecht-León

Werkgroep Utrecht-León

Werkgroep Utrecht-León brengt geld bijeen voor een aantal projecten in León, Nicaragua. De officiële stedenband tussen Utrecht en León (Nicaragua) is na 33 jaar in maart 2016 beëindigd. Nieuws 030 publiceerde een overzicht van de jarenlange samenwerking tussen Utrecht en León. Vragen aan Werkgroep Utrecht-León: info@utrechtleon.nl

Klimaatbos & eetbaar bos Haarzuilens

Tussen 2009 en 2015 plantten 120 Leonese boeren samen circa 500.000 bomen op 500 hectare grond. Voor het onderhoud van de plantages krijgen zij in León technisch advies en ondersteuning van Stichting DIA. De Nederlandse organisatie Pro Climate ondersteunt Stichting DIA bij de certificering van de bosplantages, het opstellen van een businessplan en werving van fondsen . De boeren krijgen de eerste vijf jaar financiële ondersteuning voor onderhoudswerkzaamheden aan de bosplantages.

Er zijn 250 honingkasten geplaatst voor de productie van honing en voor het genereren van inkomsten voor de boeren. Er zijn ook bomen geplant voor de productie van cacao.

Over dertig jaar leveren deze bomen gecertificeerd hardhout op voor de verkoop. Duurzaam beheer van de plantages zorgt voor een inkomen. Om het draagvlak voor het bos bij de bevolking in de regio León te vergroten, wordt er in Utrecht geld ingezameld voor een milieu-educatieproject over o.a. houtkap en klimaatverandering. De huidige Global Goals van de Verenigde Naties richten zich op het Hier en het Daar. Daarom is er een link tussen het klimaatbos ‘daar’ en het eetbare bos in aanleg ‘hier’ in Haarzuilens.

Werkgroep Utrecht-León werkt bij dit project samen met Milieucentrum Utrecht en Stichting Lekker Landgoed.

Leó​n Zuid-Oost

De sociaal economische ontwikkeling van het zuidoostelijke deel van de stad León kreeg de afgelopen vijftien jaar een enorme impuls. Met technisch advies en een financiële bijdrage van de gemeente Utrecht en een aantal andere fondsen is gewerkt aan kavels voor (zelf)bouw van woningen, scholen en een weeshuis, aanleg van waterleiding, riolering, parken en wegen.

Nu wonen er ongeveer 20.000 mensen uit alle lagen van de bevolking veilig en comfortabel in dit stadsdeel. De komende jaren ondersteunt de gemeente Utrecht de ontwikkeling van León Zuidoost , zodat de gemeente León voldoende kennis, ervaring en middelen heeft en deze stadsuitbreiding op eigen kracht kan voortzetten. Zie: YouTube film

SHARE: